Publications

Gaan waar de ctie is cover2

Author

onder redactie van Willem Salet, Rick Vermeulen, Ries van der Wouden

ISBN code

978-94-91937-29-3

Size

198 pagina's

DOI code

10.17418/B.2016.9789491937293

Tussen maart 2013 en juli 2015 hebben de ruimtelijk wetenschappelijke instituten van Nederland hun grootste onderzoeksprogramma's en belangrijkste bevindingen gepresenteerd in maandelijkse sessies in Pakhuis de Zwijger. Daarmee dragen zij bij aan Het Jaar van de Ruimte, een brede discussie over de grote ruimtelijke opgaven voor Nederland. Centraal daarbij is de uitwisseling met de planologische praktijk.

Dit boek bevat de voornaamste inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek en de belangrijkste conclusies uit dit debat. Hierin tekenen zich de contouren af van een nieuwe stijl van planning die oude concepten overboord gooit en zich steeds nadrukkelijker verbindt met het initiatief uit de samenleving en de opgaven van aanpalende beleidssectoren.

Over de redactie

Willem Salet en Rick Vermeulen zijn verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ries van der Wouden is werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving.