Publications

Rl 1 2016 jpg

Author

UvA, Fac. M&G afd. Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies

Price (digital version)

€ 4,49

Inhoud

6 Stelling
Gezamenlijk huisvesten studenten en vluchtelingen biedt meer dan alleen onderdak
Pim Koot verdedigt
Xandra Hoek reageert

8 Achtergrond
Plaatsen als spar, den en knotwilg Toenemendeverschillenin demografische trends op lokaal niveau maken regionale afstemming noodzakelijk
Andries de Jong en Femke Daalhuizen

18 Roltrap naar waardigheid en vertrouwen
Sloppenwijk in Medellín vindt de weg omhoog, Letty Reimerink

24 Levendigewinkelgebieden met uitgebalanceerde kwaliteit
Wat trekt klant en winkelier naar de stad?
Léon van der Wal, Dion Kooijman en Hilde Remøy

32 InBeeld
Werklust, Theo Baart

42 Rafelrandjes op de rand van de afgrond
Ontwikkeling van beleid en vrijplaatsen in Amsterdam
Martin Stijnenbosch en Renee Vroom

50 China's boeren zonder land

De lokale machtsstructuur en conflicterende belangen verhinderen een fatsoenlijke positie van landbouwers, Kees Krul

58 Maatwerkalsreddingvan welstand?
Kwaliteit van leefomgeving los van de regels
Manou Roomer en Thomas Hartmann

64 Interview
Interview met Tracy Metz Dialoog in de stad
Marie Krop en Mirjam van Es

68 Recensies
> De Stoep, van Van Ulden e.a. Een stoep voor iedereen? Ongericht pleidooi voor kolonisatie, Leo van den Burg

> Visies op de stad: van tuindorp tot smart city, van Hospers e.a. (red.) Degelijke inleiding op de stadsgeografie, Terry van Dijk

71 Signalementen
> The age of active citizenship
> Tussen tent en villa
> Stadslucht
> Metamorphose
> Kwaliteit toevoegen

74 Column
Stapelen, O.Naphta