Publications

Rooilijn 2 2016

Author

Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ontwikkeling.

Price (digital version)

€ 4,49

ISBN code

ISSN 13802860

Inhoud

82 Stelling

De klimaattop stelt klimaatdoelen nog lang niet veilig

Bart Verheggen verdedigt

Pier Vellinga reageert

84 Achtergrond

Op zoek naar perspectief voor middelgrote steden

Slim positie kiezen met een sterk verhaal, geënt op het sociaaleconomisch kapitaal van de eigen stad

Judith Lekkerkerker en Joks Janssen

96 Gemeentelijke redding van centrale winkelgebieden

Nieuw perspectief voor leegstand in stedelijke winkelstraten

Paul Smit

102 Transformatie van het Amsterdamse winkellandschap

Stedelijke morfologie en sociaal- economische veranderingen leiden tot verschillende transitiepaden van hoofdstedelijke winkelgebieden Rogier van der Groep

110 InBeeld

Amsterdam Tijdsbeeld van een stad

Ed Amsterdam

120 Campusmanagement

Instrumentarium om synergie tussen bedrijven op campussen te vergroten

Willem van Winden

126 Het landschap zal ons een zorg zijn

Gebrekkige doorwerking Europees landschapsbeleid gericht op ontwikkeling en beleving in plaats van behoud en musealisering

Sharon Westerman en Arnold van der Valk

132 Binnenlandse migratie in Nederland: 1880-1965-2015

Hoeveel waarde kan worden gehecht aan voorspellingen over migratiepatronen voor ruimtelijk beleid?

Henk ter Heide en Ewoud Smit

140 Interview

Interview met Justus Uitermark "We moeten idealen nastreven, maar niet op een naïeve manier"

Jelke Bosma en Jolien Groot

144 Recensies

> From ux to frame, van Van Acker Het Vlaamse landschap: spontane wanorde

of georganiseerde versnippering?

Karel Martens

> Planning and conflict, van Gualini e.a. (red.)

Leiden coflicten tot betere stedelijke ontwikkeling?

Menno van der Veen

148 Signalementen

> Binational urbanism
> Psychologie van de stad
> Filosofen agenderen de stad
> Dromen die aarde openbreken
> Territories in crisis

150 Column

Stadsfilosofie O. Naphta