Publications

Schermafbeelding 2016 09 22 om 15.12.27

Author

Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ontwikkeling.

Price (digital version)

€ 4,49

ISBN code

ISSN 13802860

Jg. 49 / Nr. 3 / 2016

Inhoud

P. 157

158 Stelling

Gemeenten zijn onvoldoende voorbereid op de nieuwe omgevingswet

Durk Groenveld verdedigt

John van den Hof reageert

160 Achtergrond Boom-Bust-Boom gebiedsontwikkeling in Amsterdam

De zoektocht naar ontwikkelconcepten die juist baat hebben bij onzekerheid is hierbij geopend.

Thijs Koolmees en Stan Majoor

170 Provincies halen de programmatische teugels aan Gelderland en Utrecht nemen meer verantwoordelijkheid en zetten hun bevoegdheden daarvoor in

Rick Meijer

178 Van witkar naar witkar: de potentie van de deelauto

Aan het gebruiksgemak zal het ditmaal niet liggen

Peter Jorritsma, Lucas Harms en Jaco Berveling

186 InBeeld Continentale Drift

EmmaJohnson

196 Nieuwegrondhoudingin ruimtelijk beleid

Pleidooi voor twee handelingsperspectieven: strategisch organiseren en lerend organiseren

Beitske Boonstra, Mike Duijn en Alexander Woestenburg

202 Normativiteit in ruimtelijk onderzoek

Onderzoek en beleid zijn gebaat bij normatieve re ectie in plaats van re exen

Edwin Buitelaar en David Hamers

210 Self-organization as collective intentionality? We act more than we believe!

Mustafa Hasanov and Justin Beaumont

216 Interview

Interview met Rivke Jaffe

"Hoe kun je theorie en het alledaagse leven in de stad met elkaar integreren?"

Joni Haijen

220 Recensies

> Global Cities, Local Streets, van Zukin, Kasinitz & Chen (red.)

De straat op

Rianne van Melik

> Self-Induced Shocks, van Grabher & Thiel

Het ambivalente karakter van infrastructurele megaprojecten

Stefan Verweij

224 Signalementen

> Smart cities

> Hacking Habitat

> Historische Geogra e > Gewortelde stad >Hethofje

226 Column

Evolutieplanoloog O.Naphta