Publications

Omslag exp.woonl

Author

A. Brouwer, M. de Jong, G. de Roo

Price (digital version)

€ 17,49

Size

292 pagina's

- Binnenkort beschikbaar -

Een discussie over de toekomstige ruimtelijke inrichting van de noordelijke regio. Met zijn ontspannen en ruime leefomgeving beschikt Noord-Nederland over bijzondere ruimtelijke kwaliteiten. Wat kan dit betekenen voor een gebiedseigen wooneconomie? Bewoners kunnen van grote betekenis zijn voor de economie en de kwaliteit van de regio; niet alleen als bewoner, maar ook als potentieel ondernemer, investeerder en landschapsbeheerder. Dit vraagt om een vernieuwende visie op het wonen in Noord-Nederland.

Onderzoeksgroep RuimteRijk (gelieerd aan de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen) gaat in Expeditie Woonlandschappen op zoek naar nieuwe woonlandschappen voor de Friese A7-zone, die een impuls kunnen betekenen voor de regionale wooneconomie en daarmee voor de regio als geheel.

In opdracht van Accolade Groep – een groep van Friese woningcorporaties – stelt RuimteRijk vijf scenario's op: vernieuwende en gedurfde perspectieven om nieuwe woonlandschappen vorm te geven. Samen leiden ze tot een complementaire visie op het wonen in de A7-woonregio. De kwaliteit van het landschap en de keuzevrijheid van de woonconsument gelden daarbij als belangrijkste troefkaarten.