Publications

Agora 1 2015

Author

st. Tijdschrift Agora

Price (digital version)

€ 4,49

ISBN code

ISSN 1380-6319

Inhoud nummer 1 2015

Thema: Sport

Sport in sociaalruimtelijk perspectief 04

INLEIDING Ineke Deelen, Nynke Burgers, Marijke Jansen
& Jorn Koelemaij

Nieuwe uitdagingen voor de sportgeografie 08

ESSAY Dick Ettema

Bewegen, jongeren en hun omgeving 12

ESSAY Rick Prins

Sociaal-maatschappelijke impact van voetbalclubs 16

INTERVIEW Marijke Jansen, Jorn Koelemaij, Ineke Deelen
& Nynke Burgers

Feminisering van sportieve ruimten 20

ESSAY Agnes Elling

Sportdeelname en sociale ongelijkheid 24

ESSAY Hanne Vandermeerschen & Jeroen Scheerder

Buiten spelen als vrijwilligerswerk 28

ESSAY Jeroen Vermeulen

Voetballen voor vrede in Noord-Glasgow 33

CASUS Jorn Koelemaij

Varia

Onafhankelijk en transparant: crowdbased rankings 36

CASUS Clemens de Olde

Duurzaam handelsmerk voor Oud-Berchem? 40

CASUS Ruth Wauters

Voorbij het integratiedenken 44

BOEKRECENSIE Ilse van Liempt

Handen ineen voor duurzamere mobiliteit 45

20 SCRIPTIERECENSIE Maartje Bodde

Corporaties, buurten en betaalbaarheid 46

VRIJE RUIMTE Marja Elsinga

Colofon / Het volgende nummer 47