Thema

 hotel new york omgevingswet

Omgevingswet

Hier vind je academische (planologische) publicaties over de Omgevingswet, zoals theses. Je wordt zo mogelijk doorverwezen naar voorbeelden van relevante plannen en projecten in de praktijk. Daarnaast bouwen we dossiers op rondom speciale onderwerpen in het domein van de Omgevingswet. Denk aan duurzaamheid, mobiliteit, participatie of leefbaarheid.

More