Publications

Facettenvdplanologie omslagprf

Author

J. Woltjer & T. Van Dijk

ISBN code

9491937103

Size

298 pagina's

Prijs (gedrukte versie)

€ 60,00

Facetten van de Planologie geeft een overzicht van de meest aanmerkelijke facetten van de planologie. Het boek beoogt studenten en geïnteresseerden de breedte te laten zien van het vakgebied dat zich bezighoudt met de wijze waarop we komen tot een goede, mooie, bereikbare, bruikbare, veilige, schone en, meer algemeen, leefbare fysieke omgeving.

Facetten sluit aan bij de heden- daagse planologiebeoefening in het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs. Het boek biedt kennismakingen met de diverse planologische 'werelden'. De planologie kent immers vele praktijken. Er zijn vele soorten ruimtelijke problemen – en evenzo vele manieren waarop deze problemen worden bekeken en opgelost. In elk van die werelden geldt een eigen jargon, werkwijze, kenmerkende voorbeelden en instituties.

Het thuis raken in deze werelden en in de manier waarop planologen hier opereren is de centrale insteek van het boek.

Bulkafname via Printing on demand

Wilt u meer dan 50 gedrukte exemplaren bestellen? Afhankelijk van het aantal gewenste exemplaren van het boek kunnen we hiervoor een voordelige drukprijs berekenen. We kunnen via printen on demand meestal binnen een week leveren.

Neem hiervoor contact op via: info@inplanning.eu