Publications

Cover planologie2016 klein

Author

Tejo Spit & Paul Zoete

ISBN code

9789491937088

Prijs (gedrukte versie)

€ 60,00

Nieuw: editie 2016
De nieuwe editie 2016 van het boek Planologie biedt vele kleine tekstuele en inhoudelijke verbeteringen t.o.v. editie 2015. Dit mede naar aanleiding van een consultatieronde onder studenten.


Over Planologie

De auteurs willen een helder beeld geven van zowel het vakgebied als van de wetenschappelijke basis van de ruimtelijke ordening in Nederland.Uiteraard met een aantal essentiële elementen, maar ook met een bijzondere inkleuring. Het is namelijk geen naslagwerk waar alles in staat, maar een selectie daaruit. Op een zodanige manier gepresenteerd, dat het een systematisch inzicht verschaft in de ruimtelijke ordening van Nederland.

De selectie is echter subjectief: het is namelijk het beeld van de auteurs over de belangrijkste zaken in de planologie. Dat lijkt een nadeel, maar het kan worden gerelativeerd door er op deze plaats op te wijzen dat er in Nederland niet één beeld van de planologie bestaat. Tussen de diverse universitaire opleidingen zijn er duidelijke verschillen in hun visie op het vakgebied.

Dit boek is een herziene editie van 'Ruimtelijke ordening in Nederland' (Spit & Zoete 2009). Niet alleen de titel is aangepast. Het doel was een meer didactisch verantwoorde uitgave te maken. De tekst is leesbaarder gemaakt en de hoofdstukken zijn voorzien van een terugblik met daarin het leerdoel, een duiding van het belang van het onderwerp, een korte samenvatting en één of enkele opdrachten. Daarmee is het karakter van een studieboek naar ons idee versterkt.

De tekst is ook 'slechts' een inleiding en is primair bedoeld voor de studenten (in de planologie en de sociale geografie) aan de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Maar ook studenten aan andere universitaire planologie-opleidingen, in het hbo en betrokkenen in het veld, vooral werkzaam bij gemeenten (zowel ambtenaren als politici) bij adviesbureaus, bij uitvoerende ingenieursbureaus en bij het grootbedrijf in de bouw, vormen de doelgroep. Het boek is namelijk niet uitsluitend voorbehouden aan toekomstige wetenschappers. Ruimtelijke ordening – waar de planologie de wetenschappelijke basis voor vormt – is namelijk een vakgebied dat zich bezighoudt met de strategische organisatie van verwachtingen en hoop over een toekomstige ruimtelijke inrichting. Hoop op een betere toekomst.

Bulkafname via Printing on demand

Wilt u meer dan 50 gedrukte exemplaren bestellen? Afhankelijk van het aantal gewenste exemplaren van het boek kunnen we hiervoor een voordelige drukprijs berekenen. We kunnen via printen on demand meestal binnen een week leveren.

Neem hiervoor contact op via: info@inplanning.eu