Publications

Srooilijn 4 2015

Author

UvA, Fac. M&G afd. Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies

Price (digital version)

€ 4,49

Stelling

Krimp is niet alleen een probleem aan de rand van Nederland

Succespercepties van burgerinitiatieven in Randland

Pleidooi voor een cultuur van Terugbouw

Achtergrond

Randland

Zeeland en haar Randlanddilemma's

Het wijkbedrijf

Het aantrekken van kenniswerkers in een krimpgebied

Jonge vrouwen en stadsvernieuwing in Heerlen

InBeeld

Festival Hongerige Wolf

Interview
Je kunt niet langer beweren dat onderzoek niet in het hoger beroepsonderwijs thuis hoort

Interview
De universitaire ervaring van de toekomst is kleinschalig

Interview
Steeds meer fundamentele samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven