Publications

Rooilijn 5 2015 cover

Author

UvA, Fac. M&G afd. Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies

Price (digital version)

€ 4,49

Inhoud

362 Stelling
Flexibiliteit en rechtszekerheid gaan niet samen in de Omgevingswet
Hanneke Ellerman verdedigt
Arjan Nijenhuis reageert

364 Achtergrond
De groene stad: lessen uit de omgevingspsychologie Harmonieus, helend en stressverminderend. Hoe computersimulaties planologen kunnen helpen bij het ontwerpen van optimale steden, Roos Pals

372 Hetcreëren van meerwaarde bij publieke werken
Gebruik culturele en institutionele drivers voor meer flexibel beheer, Arwin van Buuren en Geert Roovers

380 Erfgoed in de nieuwe realiteit
Kennisontwikkeling rondom erfgoed kan sterker door verbinding met andere disciplines, Joks Janssen en Eva Stegmeijer

390 InBeeld
Draagbare ruimtes, Réka Fekete

400 Vlaanderen zoekt punt aan horizon
Incrementele planning schiet tekort, er is juist behoefte aan een lange-termijnvisie, Hans Leinfelder

406 Kansen voor de participatiesamenleving in kleine kernen
Concrete eindbeelden vergroten enthousiasme en betrokkenheid van burgers
Boudewijn Idema

414 GroningsGereedschap voor particulier woningbezit
Experimentele aanpak van toenemende leegstand en verloedering van koopwoningen in krimpgebieden, Roos Galjaard en Enno Zuidema

420 Interview
Interview met David Adams "Simply to have a planning system without managing the land supply is half a planning system"
Huub Ploegmakers en Alexander Woestenburg

424 Recensies
> Transforming Cities, van Freiss & Hamm (red.)
Stedelijke transformatie sturen richting leefbaarheid, Kim Carlotta von Schönfeld

> Nieuwe mobiliteit, van Arie Bleijenberg
Niet altijd even nieuwe mobiliteit, Kris Peeters

428 Signalementen
> Atlas of the functional city > Weather in the city
> Magneet, roltrap of spons > Planning needs complexity >Infratecture

430 Column
Stadsstraat, O.Naphta