Publications

Agora

AGORA, magazine voor sociaal ruimtelijke vraagstukken, is in 1984 begonnen als uitgave van SISWO, Instituut voor Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2000 staat het tijdschrift op eigen benen en wordt AGORA uitgegeven – zonder winstoogmerk – door Stichting Tijdschrift AGORA. AGORA is onafhankelijk, maatschappijrelevant én kritisch.

Agora

AGORA, magazine voor sociaal ruimtelijke vraagstukken, is in 1984 begonnen als uitgave van SISWO, Instituut voor Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2000 staat het tijdschrift op eigen benen en wordt AGORA uitgegeven – zonder winstoogmerk – door Stichting Tijdschrift AGORA. AGORA is onafhankelijk, maatschappijrelevant én kritisch.

Ongeveer vijfentwintig enthousiaste vrijwilligers bemannen de redactie: studenten, promovendi, postdocs en jonge professionals afkomstig uit diverse sociaal-ruimtelijke disciplines. Veel redacteurs zijn door hun studie of werk verbonden aan Nederlandse of Belgische Universiteiten zoals de Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit van Gent, Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht en Unversiteit van Amsterdam.

AGORA verschijnt vijf maal per jaar in een oplage van ongeveer 1300 exemplaren.