Omgevingswet

Pro­vin­ci­aal Om­ge­vings­plan Lim­burg (POL)

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL) gaat over onderwerpen als wonen, verkeer, energie, infrastructuur, detailhandel, bedrijventerreinen, water, natuur, landschap, landbouw en ondergrond.

Het POL laat zien hoe we de kwaliteit van onze omgeving willen verbeteren. We kijken in het POL vooral naar de komende tien jaar.

https://www.limburg.nl/onderwerpen/omgeving/omgevingsplan/