Omgevingswet

Thesis woltjer

Author

Lisette Woltjer MSc

Publisher

Rijksuniversiteit Groningen

Openbare ruimte dient het openbaar belang en moet daarom geschikt zijn voor iedereen om gebruik van te maken. Dit is zeker in kleine dorpen van belang doordat er steeds meer voorzieningen, en dus ontmoetingsplaatsen, verdwijnen.

De openbarebuiten ruimte kan gezien worden als een collectie van 'affordances': kansen en belemmeringen die afhankelijk zijn van de individuele mogelijkheden in relatie tot de omgeving. Daarnaast kijken mensen in verschillende levensfasen ook verschillend naar de ruimte om hen heen.

Hierom is het voor het ontwerp van openbare ruimte voor alle leeftijden belangrijk om de ruimte vanuit verschillende perspectieven te beleven enwaar mogelijk de ruimte zo flexibel te maken als de variatie van gebruikers.