Omgevingswet

Schermafbeelding 2019 02 11 om 15

Author

Anouk Paris

Publisher

Utrecht University

Year

2017

Verschillende governance benaderingen zijn geanalyseerd die gebruikt kunnen worden door de provincie Utrecht om complex beleid op te zetten binnen de kaders van de Omgevingswet. Dit is een nieuwe wet in Nederland die zesentwintig wetten over de fysieke leefomgeving samenvoegt in één begrijpelijke wet. Deze wet gaat naar verwachting in 2021 in.

Interessante en belangrijke inzichten worden gegeven in de manier waarop de 'living lab' methode kan worden ingezet als participatieve methode om de wet te implementeren via diverse casussen. Kwalitatief onderzoek en een deductieve benadering zijn gebruikt om tot aspecten van governance te komen die gebruikt kunnen worden onder de nieuwe wet. Verandering in gedrag, besluitvorming en werkwijzen is nodig om met governance, schaalniveaus en de implementatie van de Omgevingswet om te gaan.

Vier doelstellingen voor de provincie worden gegeven. Daarbij is meer flexibiliteit nodig om te kunnen handelen in een netwerksamenleving met diverse actoren.

English Abstract

Different forms of governance are analysed that can be used by the province of Utrecht to implement complex policies within the framework of the Environmental Planning Act. The Act is a new law in the Netherlands, that transforms twenty-six laws on planning in the physical environment into one comprehensive law.

Interesting and important insights in the way the 'living Lab' methodology can be used as a participatory tool to help with the implementation of the complex Act are given. A qualitative research method is used in which a deductive method is used to come up with aspects of governance that can be used under the Act. A change in behavior, decision-making and working methods is needed to deal with governance, scale and implementation of the Environmental Planning Act.

Four objectives for the province are given. Besides this, more flexibility is needed to act in a network society with different actors.

More information

More information on the implementation of the new Environmental Planning Act at the province of Utrecht: https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/

More information on the complexity and opportunities of the regional scale:https://www.researchgate.net/publication/325472746_Entangled_in_scales_Multilevel_governance_challenges_for_regional_planning_strategies