Omgevingswet

Schermafbeelding 2019 05 20 om 11.04.03

Author

Julian Loef, MSc.

Publisher

Radboud University

Year

2019

Op de vastgoedmarkt is er sprake van een lacune betreffende de projectontwikkeling van circulair vastgoed. Deze lacune ontstaat enerzijds doordat circulair vastgoed een ander proces met zich mee brengt, en anderzijds nieuwe praktijken in het leven roept. In dit onderzoek lag de focus op de planvormingsfase van de projectontwikkeling van circulair vastgoed die geanalyseerd is middels Bourdieu's 'Practice Theorie' en de concepten van kapitaal en habitus.

In het onderzoek is gebruik gemaakt van een meervoudige casestudy, een etnografische studie en verdiepende interviews. Middels de etnografische studie zijn de resultaten uit de casestudies en verdiepende interviews getrianguleerd. In totaal zijn er 20 algemene en 5 contextafhankelijke succesfactoren voor de projectontwikkeling van circulair vastgoed geïdentificeerd. Vervolgens is er onderzocht welke succesfactoren te beïnvloeden zijn als gemeente, en welke een relevante impact hebben op de bouwketen.

Met behulp van deze studie zijn 7 aangrijpingspunten gedistilleerd die vervolgens zijn gekoppeld aan concrete beleidsinstrumenten en juridische, economische en communicatieve sturingsmodellen.

English abstract

The Real Estate market is facing a knowledge gap regarding the project development of circular real estate. This knowledge gap exists mainly due to the fact that the development of circular constructions requires a different process and involves new practices. In this research there was a focus on the planning phase of the project development practice which has been analyzed using Bourdieu's 'Practice Theory' and the concepts of Habitus and Capital. The research consists of multiple case studies, an ethnographic study and deepening interviews. In total 20 general and 5 context specific success factors have been identified for the project development of circular real estate. In succession it has been researched which of these success factors can be influenced as a municipality and which have the most relevant impact on the construction sector. This study resulted in 7 points of application for policy instruments.

More information on this subject

1.Transitie agenda Circulaire Bouweconomie:

The Construction and Infrastructure sector is facing an enormous transition. To cope with Climate Change and the environmental impact of these sectors we need to change the way we work. This means that our buildings and infrastructure should be developed in such a way that all materials and resources can be reused in new projects.

Link: http://www.debouwagenda.com/themas/downloads_getfilem.aspx?id=930812

2. Building Value. A Pathway to Circular Construction Finance

The 'Building Value' report demonstrates the radical potential in the built environment to accelerate the circular economy. The industry should re-think how to calculate value in buildings and how to finance them. This report identifies key reforms to current methods of valuation and financing to stimulate circular construction.

Link: https://www.circle-economy.com/built-environment-will-drive-transition-to-circular-economy/#.XNqcVo4zZPY