New Books

Plandag cover web

Meer met Meer

Bijdragen aan de Plandag 2019 onder het thema 'Meer met Meer'. De inzendingen van papers, opinies en praktijkbesprekingen zijn geordend naar de themasessies op de PlanDag. Read more ico

Explaining dutch spatial planning cover

Explaining Dutch Spatial Planning

By detailing the Dutch planning system and its cultures this book aims to show not only that we can identify distinct planning cultures across space and time, but also that planning cultures exist within one system. Read more ico

Cover planologie2016 klein

Planologie (drukversie)

(Nieuwe editie 2016) Biedt een helder beeld van zowel het vakgebied als van de wetenschappelijke basis van de ruimtelijke ordening in Nederland. Read more ico

Cover planologie2016 klein

Planologie (E-book)

(Nieuwe editie 2016) Biedt een helder beeld van zowel het vakgebied als van de wetenschappelijke basis van de ruimtelijke ordening in Nederland. Read more ico

Gaan waar de ctie is cover2

Gaan waar de actie is

Onderzoeksinstituten adviseren over de aanpak van nationale ruimtelijke planning in het kader van het Jaar van de Ruimte. Read more ico