News

New Books

Plandag cover web

Meer met Meer

Bijdragen aan de Plandag 2019 onder het thema 'Meer met Meer'. De inzendingen van papers, opinies en praktijkbesprekingen zijn geordend naar de themasessies op de PlanDag. Read more ico

Explaining dutch spatial planning cover

Explaining Dutch Spatial Planning

By detailing the Dutch planning system and its cultures this book aims to show not only that we can identify distinct planning cultures across space and time, but also that planning cultures exist within one system. Read more ico

Cover planologie2016 klein

Planologie (drukversie)

(Nieuwe editie 2016) Biedt een helder beeld van zowel het vakgebied als van de wetenschappelijke basis van de ruimtelijke ordening in Nederland. Read more ico

Cover planologie2016 klein

Planologie (E-book)

(Nieuwe editie 2016) Biedt een helder beeld van zowel het vakgebied als van de wetenschappelijke basis van de ruimtelijke ordening in Nederland. Read more ico

Gaan waar de ctie is cover2

Gaan waar de actie is

Onderzoeksinstituten adviseren over de aanpak van nationale ruimtelijke planning in het kader van het Jaar van de Ruimte. Read more ico

PhD Series

Schermafbeelding 2018 09 27 om 12.23.13

Planning the Port City

Planning the Port City. A Contribution to and Application of the Relational Approach, Based on Five Case Studies in Amsterdam (The Netherlands) and Ghent (Belgium). Read more ico

Journals overview

Urbanisticatre cover

UrbanisticaTre

Italian Journal of urban design and planning issued by the Department of Architecture of Università Roma Tre. Read more ico

Arcplan cover 1

ARCPLAN

Pioneer peer-reviewed bi-lingual journal that engages debates and discussions on the City Planning and Design in the Arab world. Read more ico

Aeihoros journal cover

Aeihoros

Greek journal on spatial planning and regional development, issued by the University of Thessaly, Department of Planning and Regional Development. Read more ico

Cities  cover

Cities+

German publication exploring urban issues through specific, changing themes; reflecting the urbanising world and the global imperative for change. Read more ico

Rooilijn 5  2014 middel klein

Rooilijn

Rooilijn is a Dutch journal on science and policy in spatial planning in The Netherlands. It is published in Dutch language. Read more ico

Agora cover 3 2015

AGORA

AGORA is an independent Dutch-Flemish journal on actual socio-spatial issues. Language is Dutch. Read more ico