omgevingswet

Theses Omgevingswet

Urban green policy

Urban green in policy

A critical discourse analysis on problem representations, their origins and effects. Case studies: Amersfoort, Haarlem & Utrecht. De oorsprong en effecten van probleem representaties omtrent stedelijk groen in beleid. Read more ico

Thesis woltjer

Public Space for Every Age

Openbare ruimte voor alle leeftijden betekent genoeg kansen voor interactie vanuit ieders perspectief en vermogen. Read more ico

Actueel

Flevopolder

Pilot energietransitie en Omgevingswet van start

Deze maand gaat het traject van start, waarin gemeenten onderzoeken hoe zij de instrumenten van de Omgevingswet kunnen inzetten bij het bereiken van de eigen klimaat- en energiedoelstellingen.

Schermafbeelding 2019 02 05 om 14.26.30

Themanummer Rooilijn Omgevingswet

Een themanummer van tijdschrift Rooilijn over de nieuwe Omgevingswet. Wat moet het ‘nieuwe normaal’ worden: het inleven in elkaars belangen zodat integraal werken en participatie vanzelfsprekend worden.

Poster planologielezing kajsa ollongren web

RUG Planologielezing De Grote Verbouwing

Op 13 maart houdt minister Kasja Ollongren de 20e planologielezing van de RUG over het nationale omgevingsbeleid en de ontwikkeling van ruimtelijk Nederland. Je kunt erbij zijn!

Schermafbeelding 2018 11 29 om 14.37.30

Nationale omgevingsvisie helpt bij energietransitie, extra woningbouw en kringlooplandbouw

Met het Kabinetsperspectief voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft minister Ollongren namens de betrokken ministers richting aan hoe we met de ruimte in Nederland willen omgaan.

Omgaan met normen

Omgaan met normen in de Omgevingswet

​De omgevingswet heeft gevolgen voor de manier waarop we het milieu beschermen. Het RIVM deed onderzoek naar de normen die gehanteerd worden.

Schermafbeelding 2018 06 28 om 12.28.17

Stedelijke regio’s doen het economisch veel beter dan landelijke regio’s

Stedelijke regio’s doen het economisch veel beter dan landelijke regio’s. Toch nemen de verschillen tussen steden in rap tempo toe.

Omgevingswet

Omgevingswet nu ook ontsloten op InPlanning

In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken ontsluit InPlanning nu alle relevante academische publicaties over de Omgevingswet.