omgevingswet

Theses Omgevingswet

Urban green policy

Urban green in policy

A critical discourse analysis on problem representations, their origins and effects. Case studies: Amersfoort, Haarlem & Utrecht. De oorsprong en effecten van probleem representaties omtrent stedelijk groen in beleid. Read more ico

Thesis woltjer

Public Space for Every Age

Openbare ruimte voor alle leeftijden betekent genoeg kansen voor interactie vanuit ieders perspectief en vermogen. Read more ico

Actueel

20190605tudelft bk coverdaas dsc51.412af71d.fill 890x360

Omgevingswet oplossing voor ‘democratisch tekort’?

Wordt het werk van planologen eenvoudiger dankzij de invoering van de Omgevingswet? Hoogleraar Gebiedsontwikkeling Co Verdaas: "Laten we niet somberen dat het allemaal ingewikkeld is. Laten we gewoon aan de slag gaan. We hebben zoveel kennis en kunde in huis. Benut die!"

2014 09 energie renovatie1 4681 1920 1

Omgevingsregeling gepubliceerd

De Omgevingsregeling, de ministeriële regeling van de Omgevingswet, is op 22 november 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Dit is het eerste wetgevingsproduct dat volgens de nieuwe standaard voor digitale publicaties is bekendgemaakt.

Stientje van veldhoven lg

Omgevingswet op koers

de Omgevingswet kan op de geplande datum van 1 januari 2021 in werking treden. Dat meldt de staatssecretaris in een voortgangsbrief aan Eerste en Tweede kamer.

Schermafbeelding 2019 09 19 om 13.28.04

Landschap en participatie in de gemeentelijke omgevingsvisie

Het landschap meenemen in een omgevingsvisie, hoe kunnen gemeenten dat doen? En hoe kunnen zij hierbij bewoners en andere betrokkenen meenemen (participatie)? Deze handreiking helpt gemeenten hierin, stap voor stap.

Schermafbeelding 2019 09 19 om 13.08.08

Spiekbriefjes kerninstrumenten Omgevingswet

De VNG stelt spiekbriefjes op voor de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het spiekbriefje omgevingsvergunning is nu beschikbaar. Eerder werd een spiekbriefje voor het programma, de omgevingsvisie en het omgevingsplan gepubliceerd.

Flevopolder

Pilot energietransitie en Omgevingswet van start

Deze maand gaat het traject van start, waarin gemeenten onderzoeken hoe zij de instrumenten van de Omgevingswet kunnen inzetten bij het bereiken van de eigen klimaat- en energiedoelstellingen.

Schermafbeelding 2019 02 05 om 14.26.30

Themanummer Rooilijn Omgevingswet

Een themanummer van tijdschrift Rooilijn over de nieuwe Omgevingswet. Wat moet het ‘nieuwe normaal’ worden: het inleven in elkaars belangen zodat integraal werken en participatie vanzelfsprekend worden.

Poster planologielezing kajsa ollongren web

RUG Planologielezing De Grote Verbouwing

Op 13 maart houdt minister Kasja Ollongren de 20e planologielezing van de RUG over het nationale omgevingsbeleid en de ontwikkeling van ruimtelijk Nederland. Je kunt erbij zijn!

Schermafbeelding 2018 11 29 om 14.37.30

Nationale omgevingsvisie helpt bij energietransitie, extra woningbouw en kringlooplandbouw

Met het Kabinetsperspectief voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft minister Ollongren namens de betrokken ministers richting aan hoe we met de ruimte in Nederland willen omgaan.

Omgaan met normen

Omgaan met normen in de Omgevingswet

​De omgevingswet heeft gevolgen voor de manier waarop we het milieu beschermen. Het RIVM deed onderzoek naar de normen die gehanteerd worden.