Publications

Cover plandag2022 web

Author

Redactie: Geiske Bouma, Lieve Custers, David Dooghe, Elke Vanempten

ISBN code

9789493164208

Size

236 pagina's

DOI code

10.17418/B.2022.9789493164208

In dit boek vindt u de verschillende bijdragen voor de PlanDag 2022. De inzendingen van papers, opinies en praktijkbesprekingen in deze bundel zijn geordend naar de themasessies op de PlanDag. Een overzicht van bijdragen op alfabetische volgorde naar auteur vindt u onder 'overzicht abstracts'.

Het thema van de PlanDag 2022 is "Breek uit de bubbel". Zo willen we een goede traditie binnen ons vakgebied in ere houden. Of misschien is de realiteit vandaag dat we die traditie moeten reanimeren of een nieuwe invulling geven? Heeft u recent nog een Frans- of Duitstalig of Aziatisch plandocument ingezien? Of bent ook u enkel maar het Engels machtig zodat u vastzit in een Angelsaksische bubbel? Of bent u in uw stad of buurt nog naar een bijeenkomst of feestje geweest waar u duidelijk de uitzondering op regel was?

De ambitie is om op basis van alle bijdragen en discussie de verschillende perspectieven op 'Breek uit de Bubbel' te kunnen duiden, welke voorbeelden ons hierbij op weg helpen en wat dat van ons als ruimtelijke professionals vraagt.

De PlanDag is een gezamenlijk initiatief van:

• Stichting Planologische DiskussieDagen (PDD)
• Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP)
• Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP).

Themasessies

Naast het hoofdthema is in twee parallelle namiddagsessies een diversiteit aan onderwerpen aangesneden. Deze onderwerpen kunnen worden beschouwd als de vlaggen die een zeer verscheiden lading voor discussie tussen Nederlandse en Vlaamse planners dekken:

  • Breek uit de bubbel van het vakgebied: kennis koppelen
  • Breek uit de bubbel van het vakgebied: gezonde koppeling
  • Breek uit je tijdsbubbel
  • Breek uit de bubbel van je landsgrenzen: Belgisch-Nederlandse systeembubbels
  • Breek uit de bubbel van je landsgrenzen: Belgisch-Nederlandse terreinbubbels
  • Breek uit de socio-culturele bubbel
  • Breek de sociale afstandsbubbel
  • Breek uit de bubbel kavel: verbindende ruimte