Meer met Meer

book-Meer met meer

Bijdragen aan de Plandag 2019 onder het thema ‘Meer met Meer’. De inzendingen van papers, opinies en praktijkbesprekingen zijn geordend naar de themasessies op de PlanDag.

Author: Geiske Bouma, Beitske Boonstra, Elke Vanempten

Pages: 48

Category: Books

DOI code: 10.17418/B.2016.9789491937293

ISBN: 9789491937361