De Omgevingswet, een intensivering van de samenwerking?

De mate van verticale beleidsintegratie van het milieuvraagstuk luchtkwaliteit door de implementatie van de Omgevingswet in Rotterdam.

Author: Welmoed Claus

Year: 2018

Category: Environment Law