Facilitating the energy transition

Dit onderzoek test een ‘best practice’ model betreffende faciliterende acties van Groningse gemeenten richting duurzame burgerinitiatieven.

Author: Rolf de Jong

Year: 2018

Category: Environment Law