Omgevingswet, Het samenspel tussen overheden

Samenwerking aan de hand van het partnerschapsmodel met betrekking tot zonneparken voor het instrument de omgevingsvisie.

Author: Anne Geertje Bouman

Year: 2019

Category: Environment Law