Participatie onder de Omgevingswet

Onderzoek naar de ervaringen van participatie en de pilots in het kader van de Omgevingswet

Author: Gerben Kooijman

Year: 2018

Category: Environment Law