Planprocessen in de geest van de Omgevingswet

Onderzoek naar de mate waarin planprocessen zich voltrekken volgens de normen en waarden van de Omgevingswet.

Author: Pelle Keizer

Year: 2018

Category: Environment Law