Prestatieafspraken in lijn met New Public Governance

Een onderzoek naar het tot stand komen van prestatieafspraken tussen gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties in Noord-Nederland.

Author: G. Nitrauw

Year: 2018

Category: Environment Law