Regionale beleidsvorming onder de Omgevingswet. Eenvoudig beter?

De bijdrage van regionale (omgevings)visies aan schaalaansluiting, de wijze waarop overheden en andere partijen met elkaar samenwerken bij het opstellen van deze visies en hoe zich dit verhoudt tot de Omgevingswet.

Author: Wietse Bruinsma

Year: 2017

Category: Environment Law